ABC Samochodowych hamulców

Grupa Janisz - ABC Samochodowych hamulcówZadaniem układu hamulcowego jest wywołanie siły działającej na samochód znajdujący się w ruchu, o zwrocie przeciwnym do kierunku jego ruchu, w celu zmniejszenia prędkości samochodu bądź też zatrzymania go. Niezwykle ważne jest utrzymywać cały system hamulcowy w nienagannym stanie. Wszelkie zużycia, przecieki czy defekty muszą być natychmiastowo naprawiane. Serwis JANISZ stawia na profesionalizm usług – dlatego tak wielką wage przywiązujemy do bezpieczeństwa naprawianych przez nas pojazdów.

Działanie hamulców w samochodzie

Jak działają hamulce? Ich działanie uzyskuje się w samochodach przez wytworzenie na kołach jezdnych momentów hamujących, zwykle w postaci momentów sił tarcia o zwrocie przeciwnym do kierunku obrotu kół. Momenty te są równoważone przez momenty poziomych reakcji wzdłużnych nawierzchni drogi, działających na koła w powierzchni ich styku z podłożem i mających zwrot przeciwny do kierunku ruchu samochodu. Suma sił działających na wszystkie koła daje siłę hamującą samochód.

Urządzeniami służącymi do wywołania momentów hamujących są hamulce, umieszczone zwykle przy kołach jezdnych samochodu i wprawiane w działanie przez kierowcę za pomocą mechanizmu przenoszącego siłę nacisku nogi kierowcy na pedał hamulca do szczęk działających na bęben lub tarczę hamulcową.
Jako warunek bezpiecznego ruchu hamowanego pojazdu przyjmuje się toczenie wszystkich hamowanych kół jezdnych, to znaczy, że przy hamowaniu pojazdu koła żadnej z jego osi nie powinny być doprowadzone do zablokowania, gdyż ślizganie się unieruchomionych kół nie tylko obniża wartość siły hamującej przenoszonej przez koło samochodu, lecz również stwarza niebezpieczeństwo zarzucenia samochodu bądź też utraty panowania nad kierunkiem jego ruchu.

Prawidłowe parametry skutecznych hamulców

Niezależnie od wymagań stawianych hamulcom ze względu na formalne względy bezpieczeństwa na drogach publicznych, istnieją również wymagania konstrukcyjne dla zapewnienia właściwego spełniania swych zadań przez hamulce.

Najważniejsze z tych wymagań można wyrazić w sposób następujący: Układ hamulcowy przy nacisku nogi na pedał hamulca wynoszącym 490 N w samochodach osobowych, a 690 N w samochodach ciężarowych i autobusach powinien, dawać możność zablokowania kół hamowanych na nawierzchni o współczynniku przyczepności co najmniej = 0,7.

Skok pedału hamulca od położenia swobodnego do położenia przy całkowicie zahamowanych kołach nie powinien wynosić więcej jak 130 mm dla samochodów osobowych, a 180 mm dla samochodów ciężarowych i autobusów.

Siła hamowania na kołach samochodu powinna narastać w sposób płynny w miarę wywierania przez kierowcę nacisku na pedał i powinna być do niej proporcjonalna.

Siły hamujące na kołach lewych i prawych samochodu powinny być równe, a siły na kołach przedniej i tylnej osi samochodu zachowywać proporcjonalność ustaloną przez konstrukcyjne parametry układu hamulcowego.

Hamulce powinny zapewniać dostateczną skuteczność działania po wielokrotnych w krótkich odstępach po sobie następujących działaniach oraz dostateczną trwałość, aby nie wymagały zbyt częstego regulowania.

Już dziś sprawdż swoje hamulce w serwisie JANISZ. Umów się na wizytę – kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr 58 320 16 16.