Assistance

Firma Janisz Usługi Samochodowe posiada własną pomoc drogową 24h oraz całodobowy numer alarmowy.

Skontaktuj się

Do Państwa dyspozycji oddajemy specjalistyczną lawetę z możliwością transportu każdego auta osobowego – łącznie z samochodami sportowymi i dostawczymi do 3,5 tony. Nasz kierowca udzieli Państwu również doraźnej pomocy serwisowej na miejscu zdarzenia.

W ramach świadczonych przez nasz serwis usług znajduje się też opcja door to door czyli odbiór samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta i zwrot samochodu w to samo miejsce.

Regulamin usługi door to door

 1. Odbiór samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta i zwrot samochodu w to samo miejsce jest płatne 99 zł netto w odległości do 30 km od serwisu Janisz.
 2. W przypadku odbioru samochodu z miejsca oddalonego od serwisu Janisz o więcej niż 30 km za usługę jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 2,50 netto PLN za każdy km.
 3. Usługa ,, Odbierzemy Twoje Auto’’ jest realizowana jedynie na terenie Trójmiasta. Odbiór lub dostarczenie samochodu poza granice Trójmiasta może zostać zrealizowane jedynie na warunkach indywidualnych, uzgodnionych z Kierownikiem Serwisu.
 4. Odbiór i zwrot samochodu wykonywany jest bez użycia lawety (,,na kołach’’). Samochód jest prowadzony przez Doradcę Serwisowego na podstawie podpisanego oświadczenia upoważniającego do prowadzenia auta, udzielonego przez właściciela/posiadacza samochodu.
 5. W przypadku gdy:
  1. samochód nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych, lub uszkodzenia nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się po drogach),
  2. samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,
  3. właściciel/posiadacz samochodu nie udziela pracownikowi serwisu Janisz upoważnienia do prowadzenia samochodu,
  4. w ocenie Doradcy serwisu Janisz samochód nie jest zdatny do jazdy, odbiór i zwrot samochodu odbędzie się na lawecie, czego kosztami zostanie obciążony właściciel/posiadacz samochodu. Cena takiej usługi będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z Kierownikiem serwisu.
 6. W ramach usługi ,,Odbierzemy Twoje Auto’’, na czas naprawy samochodu, Klientowi oferowany jest samochód zastępczy. Koszty użytkowania samochodu zastępczego, w szczególności paliwa ponosi Klient.
 7. Odbiór i zwrot samochodu Klienta oraz odbiór i zwrot samochodu zastępczego  nastąpi na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego stan pojazdu, poziom paliwa i stan licznika.
 8. Koszt paliwa zużytego w samochodzie Klienta w czasie dostarczenia i zwrotu ponosi Klient. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa nie mniej niż ¼ pojemności baku zostanie obciążony Klient.
 9. Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu samochodu z winy osoby transportującej będą usuwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia serwisu Janisz.
 10. Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta jest ustalany indywidualnie z Doradcą serwisu.
 11. W przypadku niestawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru samochodu, w uzgodnionym terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłata manipulacyjną wysokości 300 zł.
 12. Serwis Janisz zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, bez konieczności podania przyczyny.